ThuPhương 14:09 ngày 22/9/18 trong  Bảng viết văn phòng giá rẻ

Phụ kiện bảng cho trường học và văn phòng

Nam châm , tiếng anh được gọi là Magnet. Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng. Ngoài Nam châm tự nhiên thì hiện nay trên thực tế có rất nhiều loại nam châm khác, ví dụ như nam châm điện, nam châm dẻo, nam châm vĩnh cửu, nam châm nâng… Tất cả các loại bút lông dầu và lông bảng đều có thể tái sử dụng được bằng cách bơm thêm mực vào. Phấn viết được tạo ra bằng cách pha thạch cao bột thành dung dịch dạng sữa và đổ khuôn. Khăn lau bảng Là nhóm sản phẩm có nhiều tên nhất trái đất....
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên